Genomia - sleva 10% na on-line objednané testy

Vážení členové,

od roku 2020 je náš klub zaregistrovaný u genetické laboratoře Genomia s.r.o. v Plzni. Díky této registraci mají všichni členové slevu 10% na testy objednané on-line na stránkách laboratoře. Tyto podmínky jsou uvedeny zde:

https:// www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

Podmínkou pro udělení klubové slevy je zadání objednávky on-line na webových stránkách laboratoře a uvedení informace o členství do poznámky zákazníka či vybrání chovatelského klubu v nabídce on-line objednávky. Dále je třeba si vytisknout k návštěvě veterináře potvrzení o odběru vzorku veterinárním lékařem.

https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_potvrzeni_puvodu_c.pdf

Potvrzení o odběru vzorku spolu s odebranými vzorky odešlete na adresu laboratoře:
Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 32300 Plzeň

Poznámka:

Odběry provádí vždy veterinární lékař, který svým podpisem a razítkem stvrzuje, že vzorek byl odebrán přislušnému jedinci (zkontroluje čip / tetování). Doporučujeme odběr krevního vzorku - nehrozí kontaminace jako např. u stěru ze sliznice. Pozor, bez vyplnění a zaslání potvrzení o odběru vzorku veterinárním lékařem není možno výsledný obdržený certifikát zapsat do průkazu původu jedince. Zapsání do průkazu původu je dobrovolné a zobrazuje se až v průkazu původu u narozených potomků.