Šampionáty v České republice

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Přiznání titulu Český Grand šampion

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- od dvou rozhodčích
- 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
- minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.

Res.CAC není možné použít místo CAC.

Přiznání titulu Mezinárodní šampion C.I.B.

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.

Zdroj: www.cmku.cz