Bonitace a chov

Jak postupovat v našem klubu, pokud chcete uchovnit maltézského psíka?

Bonitace

Podmínkou pro chovnost je v našem klubu bonitace. Bonitovat psa nebo fenu lze u nás od stáří 11 měsíců věku, avšak chovnost platí od 14 měsíců. V případě, že je bonitace provedena v období od 11 do nedovršených 14 měsíců věku, provede se do bonitační karty zápis, od kdy se jedinec stává chovným.

Na stránkách klubu si stáhnete Přihlášku na bonitaci (sekce Ke stažení), vyplníte ji a odešlete na adresu bonitačního referenta (stačí e-mailem). Platba za bonitaci je buď na účet klubu nebo je možné zaplatit na místě konání bonitace. Bonitace je možná i pro nečleny klubu, avšak členové klubu mají 50% slevu.

Bonitace se:

a) uskutečňují vždy při klubových nebo speciálních výstavách našeho klubu (termíny naleznete na stránkách klubu)

b) na kterékoliv výstavě, kde budou  přítomni poradce chovu či bonitační referent a rozhodčí, který má aprobaci pro naše plemeno a bude s ním bonitace domluvena.

Výsledek bonitace se zapíše do bonitačního listu a do originálu průkazu původu (dále jen PP). Tento zápis bude opatřen razítkem klubu spolu s výsledkem bonitace, kohoutkovou výškou jedince a místem bonitace. K bonitaci je tedy nutné donést originál PP (na zadní straně musí být vyplněn majitel jedince).

Vaší povinností je zaslat na Plemennou knihu ČMKU originál PP a kopii bonitačního listu. Plemenná kniha ČMKU provede zápis do evidence chovných jedinců tzv. PŘEREGISTRACI ( za poplatek), originál PP Vám vrátí a zašle Vám knihu krytí (pro psa) a knihu odchovů (pro fenu).

Chovnost psa je neomezená, chovnost feny je povolena pouze do věku 8 let, což znamená, že může být naposledy kryta v den svých osmých narozenin.  Klub  může chovnost feny výjimečně prodloužit, a to na základě posouzení zdravotního stavu Vaší fenky, které doložíte klubu potvrzením, které vydá váš veterinář. O tuto výjimku je třeba žádat včas, dodatečné povolení není v našem klubu možné.

Chov

Jste-li majitelem zbonitované feny a máte zájem na ní chovat, nezapomeňte, že musíte mít zaregistrován název chovatelské stanice. Čitelně vyplněný formulář, který najdete ke stažení na webu ČMKU v sekci formuláře zašlete s navrhovanými názvy na adresu ČMKU. Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce. Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU. Certifikát je zasílán na dobírku, cena za vyřízení mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice se řídí dle platného ceníku ČMKU. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

Doporučujeme, pokud si pořizujete fenku za účelem chovu, začněte s vyřizováním chráněného názvu chovatelské stanice co nejdříve.