FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

FCI-Standard č. 65 / 17.12.2015

překlad: Ing. Hana Petrusová

MALTÉZSKÝ PSÍK ( Maltese)

PŮVOD: Oblast centrálního Středozemí.

PATRONACE: Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 13.11.2015

POUŽITÍ: Společenský pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 Společenská plemena. Sekce 1 Bišonci a příbuzná plemena. Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Jméno „maltézský“ neznamená, že plemeno pochází z ostrova Malta, protože přídavné jméno „maltese“ pochází ze semitského slova „malat“, které znamená útočiště nebo přístav. Tento semitský kořen se objevuje v celé řadě jmen přímořských míst; např. ve jménu adriatického ostrova Méléda, sicilského města Melita a také ostrova Malta. Předkové tohoto malého psíka žili v přístavech a přímořských městech středního Středomoří, kde lovili myši a krysy, které se nacházely ve velkém množství v přístavních skladištích a podpalubí lodí. Aristoteles (384-322 př.n.l.) v seznamu psů známých v jeho době zmiňuje plemeno malých psíků, kterým se připisuje latinské jméno „canes melitenses“. Tento psík byl znám ve starověkém Římě oblíbený společník vdaných žen a oslavovaný Strabonem, římským básníkem 1. století n.l. Obrazy maltézáčků od mnoha renesančních malířů ukazují tohoto malého psíka v salónech po boku nejkrásnějších žen své doby.

CELKOVÝ VZHLED: Malá velikost, delší tělo. Krytý velmi dlouhou bílou srstí, velmi elegantní s hrdým a ušlechtilým nesením hlavy.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla přesahuje o asi 1/3 výšku v kohoutku. Délka hlavy je rovna 6/11 výšky v kohoutku. Obvod hrudníku je o 2/3 větší než výška v kohoutku. Délka tlamy se rovná 4/11 délky hlavy; tlama je mírně kratší než polovina délky celé hlavy. Hloubka tlamy je o 20% menší než její délka. Délka ocasu odpovídá zhruba 60% kohoutkové výšky.

POVAHA / TEMPERAMENT: Živý, oddaný, velmi rozvážný a velmi inteligentní.

HLAVA: Spíše široká, šířka mírně přesahuje polovinu délky hlavy.

MOZKOVNA:

Lebka: Lebka je mírně delší než tlama, šířka v obou jařmových obloucích je rovna délce lebky. V předozadním směru je velmi mírně vejčitá; horní část lebky je plochá, s velmi málo vyjádřeným týlním hrbolem. Hrboly čelních kostí a nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté; čelní rýha je málo patrná nebo zcela nevyjádřená, po stranách je lebka poněkud klenutá.

Stop: Přechod mezi čelem a nosním hřbetem velmi silně vyznačený, tvoří úhel 90°.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: V prodloužení nosního hřbetu, při pohledu z profilu je její přední strana svislá. Objemná, s otevřenými nozdrami, zaoblená a zcela černá.

Tlama: Délka tlamy je o něco menší než polovina délky hlavy. Pod očima dobře modelovaná. Její hloubka je mnohem menší než její délka. Strany tlamy jsou rovnoběžné, ale při pohledu zepředu nesmí vypadat hranatá, protože její přední část přechází obloukovitě do stran. Tlama je rovná, s dobře vyznačenou rýhou ve střední části.

Pysky: Při pohledu zepředu mají horní pysky v místě spojení tvar velmi otevřeného oblouku. Jsou málo hluboké a jejich spojení není patrné. Horní pysky dokonale přiléhají k dolním pyskům, takže spodní profil tlamy je dán spodní čelistí. Okraje pysků musí být zcela černé.

Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté a jemného vzhledu, perfektně navzájem přiléhající. Spodní čelist, mající rovná ramena, není ve své přední části ani vystupující ani ustupující. Zubní lišty vzájemně výborně přiléhají, řezáky jsou v nůžkovém skusu. Zuby jsou bílé, chrup dobře vyvinutý a kompletní.

Oči: Živý a pozorný výraz; oči větší než by se dalo očekávat, spíše okrouhlého tvaru. Oční víčka jsou těsně přilehlá k oční bulvě, která není nikdy hluboko zasazená, ale spíše v úrovni hlavy, jen mírně vystupující. Oči jsou posazené ve stejné, téměř čelní rovině. Při pohledu zepředu nesmí být viditelné bělmo; oči mají tmavě okrovou barvu; okraje očních víček a třetí víčko jsou černé.

Uši: Téměř trojúhelníkového tvaru, jejich šířka je asi 1/3 jejich délky. Nasazené vysoko nad jařmovými oblouky, svislé po stranách lebky, mírně nadzvednuté.

KRK: Ačkoliv je pokrytý bohatou srstí, je šíje jasně patrná. Horní linie krku je klenutá. Délka krku je zhruba polovina výšky v kohoutku. Krk je nesen vztyčený a je bez volné kůže.

TRUP: Délka trupu od ramenního kloubu po sedací hrboly je o 1/3 větší než výška v kohoutku.

Horní linie: Rovná až k nasazení ocasu.

Kohoutek: Mírně nad hřbetní linií.

Hřbet: Délka je o něco větší než polovina výšky v kohoutku.

Záď: Plynule navazuje na linii beder; velmi široká a dlouhá, její sklon je 10° pod vodorovnou linii.

Hrudník: Prostorný, hluboký, dobře vyvinutý, dosahuje pod lokty, nepříliš klenutá žebra. Je velmi dlouhý.

OCAS: Nasazený v prodloužení zádě, silný u kořene a tenký na špičce. Tvoří jeden velký oblouk, jehož špička končí mezi kyčlemi a dotýká se zádě. Ocas stočený k jedné straně těla je tolerován.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Celé končetiny přiléhají dobře k tělu, stojí rovně a rovnoběžně.

Lopatky: Jejich délka odpovídá 1/3 výšky v kohoutku, s horními okraji daleko od sebe, šikmo uložené.

Nadloktí: Delší než lopatky, dobře zaúhlená.

Lokty: Ani vbočené, ani vybočené.

Předloktí: Suchá, s málo patrnými svaly, ale s dosti silnými kostmi ve vztahu k velikosti plemene.

Zápěstí: V prodloužení předloktí, pohyblivá; hladká; pokrytá jemnou kůží.

Nadprstí: Stejná charakteristika jako u zápěstí, a protože jsou krátká, jsou kolmá.

Přední tlapky: Okrouhlé, prsty sevřené a klenuté; polštářky by měly být černé, drápky také černé, nebo alespoň tmavé.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Silné kosti. Při pohledu zezadu rovnoběžné a kolmé od hrbolů sedacích kostí až k podložce.

Stehna: Silně osvalená, zadní okraj klenutý. Směrem dolů a dopředu poněkud šikmá ke svislé linii.

Kolena: Pohyblivá, ne vbočená ani vybočená.

Bérce: S téměř nepatrnou rýhou mezi šlachou a kostí. Sklon pod vodorovnou linií je 55°. Mírně delší než stehna.

Hlezenní klouby: Vnitřní zaúhlení kloubů je 140°.

Nárty: Vzdálenost od podložky ke hleznu je o málo větší než 1/3 výšky v kohoutku. Nárty poměrně krátké a zcela kolmé.

Zadní tlapky: Okrouhlé, prsty sevřené a klenuté; polštářky by měly být černé, drápky také černé, nebo alespoň tmavé.

CHODY / POHYB: Pravidelný, klouzavý, volný, v klusu s krátkými a velmi rychlými pohyby.

KŮŽE: Na celém těle dobře přilehlá, pigmentovaná s černými skvrnami a skvrnami barvy vínově červené, obzvláště na hřbetě.

OSRSTĚNÍ:

SRST: Hustá, hladká, lesklá, těžká, hedvábné struktury, velmi dlouhá po celém těle, po celé délce rovná bez stop zvlnění či kadeří. Na trupu má být delší než je výška v kohoutku a spadat k zemi jako pláštěnka, těsně přiléhající k trupu bez rozevírání, či vytváření chomáčů nebo prstenců. Chomáče nebo prstence jsou přijatelné na hrudních končetinách od lokte po tlapky a na pánevních končetinách, od kolene k tlapkám. Nemá podsadu. Na hlavě je srst velmi dlouhá, jak v obličejové části, kde se prolíná s vousy, tak na lebce, kde se případně prolíná se srstí pokrývající uši. Na ocasu spadá srst k jedné straně těla, tj. na slabinu a stehno, a je takové délky, aby dosáhla k hleznu.

BARVA: Čistě bílá, nádech světlé slonoviny je povolený. Náznak světle oranžového stínování je tolerován, ale nežádoucí, a je považován za nedostatek.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: Psi 21 - 25 cm. Feny 20 - 23 cm.

Hmotnost: 3 - 4 kg

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu, a vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

- Oboustranný strabismus (šilhání).

- Příliš dlouhé tělo.

VÁŽNÉ VADY:

- Římský nos.

- Výrazný předkus.

- Velikost psů nad 26 cm či pod 19 cm. Velikost fen nad 25 cm či pod 18 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

• Agresivita nebo přehnaná bázlivost.

• Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

• Výrazná sbíhavost nebo rozbíhavost ploch hlavy.

• Úplná depigmentace nosní houby nebo nosní houba jiné barvy než černé.

• Podkus.

• Skvrnité nebo bílé oči.

• Úplná depigmentace očních víček.

• Chybějící ocas, zkrácený ocas, ať již přirozeně nebo uměle.

• Kadeřavá srst.

• Jakákoliv jiná barva než bílá, s výjimkou světlé slonoviny.

• Skvrny jiných barev, bez ohledu na jejich velikost.

Pozn.:

- Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

FCI - Standard č. 196 / 17.12.2015

překlad: Ing. Hana Petrusová

BOLOŇSKÝ PSÍK ( Bolognese)

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 13.11.2015 POUŽITÍ: Společenský pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 Společenská plemena. Sekce 1 Bišonci a příbuzná plemena. Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Původ plemene je zaměňován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotelových (384 – 322 př. n.l.) pod označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocným tohoto světa. Cosimo de´Medici (1389-1464) přivezl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „Tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, jaký může být věnován panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tizianových, Goyových a Pierra Breughela staršího.

CELKOVÝ VZHLED: Malý, statný a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Kvadratická stavba, délka trupu se rovná výšce v kohoutku. Délka hlavy dosahuje 1/3 výšky v kohoutku. Hloubka hrudníku je téměř polovina výšky v kohoutku.

POVAHA / TEMPERAMENT: Velmi vyrovnaný, celkově ne příliš aktivní. Pozorný ale klidný, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA: Střední délky. Šířka hlavy, měřená v úrovni jařmových oblouků, je shodná s její délkou.

MOZKOVNA:

Lebka: Mírně vejčitého tvaru v předozadním směru s poněkud klenutými stranami; shora poměrně plochá. Nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a tlamy jsou rovnoběžné; čelní rýha jen mírně patrná, stejně tak i týlní hrbol. Délka mozkovny je o málo větší než délka tlamy.

Stop: Dosti výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: V prodloužení linie nosního hřbetu; při pohledu z profilu je její přední strana svislá. Velká a musí být černá.

Tlama: Délka tlamy odpovídá 2/5 délky celé hlavy, nosní hřbet je rovný a strany tlamy jsou rovnoběžné, takže její přední část je téměř čtvercová. Partie pod očima dobře modelovaná.

Pysky: Horní pysky jsou jen málo hluboké, nezakrývají spodní pysky, spodní profil tlamy je dán spodní čelistí.

Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními čelistními oblouky navzájem perfektně přiléhajícími. Zuby bílé, pravidelně postavené, chrup silný a úplný. Nůžkový skus, klešťový skus je tolerován.

Oči: Posazené téměř v čelní rovině; poněkud větší než normální velikosti. Oční štěrbiny okrouhlé, oční bulvy nesmějí vystupovat; bělma nejsou viditelná. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.

Uši: Vysoko nasazené, dlouhé a svislé, u kořene poměrně pevné, takže se horní část ucha nadzvedává od lebky a tím vyvolává dojem, že je hlava větší než ve skutečnosti. KRK: Bez laloku; jeho délka se rovná délce hlavy.

TRUP: Pes má kvadratickou stavbu; délka trupu, měřená od ramenního kloubu po hrbol sedací kosti, se rovná výšce v kohoutku.

Horní linie: Rovný hřbet, mírně klenutá bedra přecházejí plynule do zádi.

Kohoutek: Jen slabě vystupující nad horní linii. Vrcholky lopatek dobře položené.

Hřbet: Rovný. Bedra: Krátká, silná, mírně klenutá.

Záď: Velmi široká a jen mírně spáditá.

Hrudník: Prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutými žebry, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku. Předhrudí jen málo výrazné.

Spodní linie a břicho: Sleduje profil hrudní kosti, poté mírně stoupá k břichu.

OCAS: Nasazený v prodloužení zádě, nesený v oblouku nad hřbetem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Zcela rovné a rovnoběžné se střední rovinou těla.

Lopatky: Délka lopatek se rovná 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a leží blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla.

Nadloktí: Dobře přiléhající k trupu, jsou téměř stejné délky jako lopatky, ale méně šikmá.

Lokty: Leží na rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.

Předloktí: Délka se rovná délce nadloktí; zcela kolmá.

Nadprstí: Při pohledu zpředu pokračují v kolmé linii předloktí. Při pohledu z profilu jsou nadprstí poněkud šikmá.

Přední tlapky: Oválné, s tmavými pružnými polštářky a velmi tvrdými černými drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zezadu musí být od hrbolů sedacích kostí k zemi zcela kolmé a navzájem rovnoběžné.

Stehna: Délka se rovná 1/3 výšky v kohoutku. Šikmá shora dolů a odzadu kupředu a zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.

Kolena: Pevná, ne příliš zaúhlená.

Bérce: Delší než stehna.

Hlezenní klouby: Úhel hlezenních kloubů není příliš ostrý.

Nárty: Vzdálenost mezi hlezenními klouby a podložkou je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.

Zadní tlapky: Stejná charakteristika jako u předních, pouze jsou méně oválné.

CHODY/POHYB: Volný, energický, hlava nesená ušlechtile a elegantně.

KŮŽE: Na celém těle napnutá a přiléhající. Viditelné sliznice a třetí víčka musejí být černě pigmentované.

OSRSTĚNÍ:

SRST: Dlouhá na celém těle, od hlavy po ocas, od horní linie k tlapkám. Na tlamě je srst kratší. Tvoří dlouhé chomáče, které mají stejnou strukturu na celém těle. Spíše odstávající srst, není hladká a ploše přilehlá, netvoří závěsy.

BARVA: Čistě bílá, velmi lehké stínování v barvě slonové kosti není vylučující.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: Psi 27 - 30 cm. Feny 25 - 28 cm.

Hmotnost: 2,5 - 4 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

- Strabismus (šilhání).

VÁŽNÉ VADY:

- Výrazná sbíhavost nebo rozbíhavost podélných os hlavy.

- Klenutý nosní hřbet (římský nos).

- Předkus.

- Výška psů pod 25 cm a nad 33 cm a výška fen pod 22 cm nebo nad 32 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

- Agresivita nebo přehnaná bázlivost.

- Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

- Depigmentace nosní houby.

- Nosní houba jiné barvy než černé.

- Velký předkus s viditelnými zuby a vadným tvarem čenichu.

- Oboustranná depigmentace očních víček.

- Skvrnité nebo bílé oči.

- Bezocasost.

- Zkrácený ocas, ať již přirozeně nebo uměle.

- Jakákoliv jiná barva než bílá.

- Skvrny a tečky.

Pozn.:

- Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.