Klubový junior šampion

Od ledna 2016 je možné získat titul Klubový junior šampion !!!

Podmínky pro udělení titulu Klubový junior šampion jsou následující:

1)     Členství v našem klubu – pokud má pes či fena více spolumajitelů, musí být všichni členy našeho klubu.
2)     Získání 1x CAJC na klubové nebo speciální výstavě pořádané naším klubem.
3)     Získání 2x CAJC nebo 1x CAJC + 1x CAC z mezitřídy na české výstavě (klubová, speciální, mezinárodní, národní).
4)     Zaslání kopií výstavních posudků (ne zápis v PP), kopií kartiček CAJC – vše seřazeno tak, jak k sobě patří (jinak nebude žádost přijata)
5)     Zaslání kopie PP.
7)     Zaslání žádosti výstavní referentce Simoně Kupicové (ke stažení: ŽÁDOST - DOC / ŽÁDOST - PDF) poštou či e-mailem na kupicovasimona@seznam.cz
8)    Zaplacení poplatku 300 Kč na klubový účet 2702508940/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte „klubový  junior šampion“.